Wanneer je klachten hebt over mij als therapeut en/of over de door mij gegeven behandeling zou ik het op prijs stellen als je dit met mij bespreekt. Mocht je er met mij niet uitkomen, dan kan je je richten tot het College van Toezicht van het NIP (www.psynip.nl; ‘ontevreden over uw psycholoog’). Zij zullen dan je klacht in behandeling nemen.