Het eerste gesprek is een intake en kan je vertellen waar je mee zit en wat het met je doet. Vervolgens gaan we op zoek naar mogelijke oorzaken, aanleidingen, gevolgen en symptomen en gaan we kijken wat ik voor je kan betekenen.
Mocht je naar aanleiding van deze intake besluiten om bij mij in therapie te gaan, dan maak ik een intakeverslag, de probleemanalyse en het behandelplan. Wanneer je het op prijs stelt, kun je deze documenten van mij krijgen. Deze documenten hebben alleen betrekking op de aan de rapportage ten grondslag liggende doel- of vraagstelling en kunnen niet zonder meer dienen voor de beantwoording van andere vragen.
Zweverigheid is niets voor mij, ik hou van een nuchtere aanpak. Ik ga heel gericht op zoek naar patronen en oorzaken. En tegelijk ook: waar willen we naartoe en hoe gaan we dat bereiken? Als we dit in beeld hebben, kan ik bekijken welke behandeling daar het best op aansluit. Naast cognitieve gedragstherapie maak ik gebruik van technieken als RET, EMDR, ACT en cliëntgerichte therapie. In de praktijk is het vaak een mix van verschillende technieken.
Ik zal de behandeling in overeenstemming met de eisen van een goed psycholoog verrichten, maar ik kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat.