Rouwverwerking, werk gerelateerde problemen, burn-out, identiteitsproblemen, lichte vormen van depressie en angst en coaching worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraars. Voor mijn therapie heb je dan ook geen verwijzing nodig van de huisarts en hoef ik in het eerste gesprek ook geen diagnose te stellen en betaal je niet eerst zelf een eigen risico voordat de zorgverzekeraar vergoedt. Ook ben je vrij om zelf de duur, frequentie en behandelmethode samen met mij te kiezen, dit in tegenstelling tot vergoede zorg vanuit de basisverzekering.
Ik ben psycholoog NIP en therapie door mij gegeven wordt niet vergoed door de verzekering. Een tegemoetkoming in kosten zou wel kunnen doordat werkgevers (mee willen) betalen; doordat mijn therapie (deels) vergoed zou kunnen worden vanuit de aanvullende verzekering (cognitieve gedragstherapie wordt bijvoorbeeld aangemerkt als alternatieve geneeswijze onder het kopje ‘Psychotherapie) en doordat de BTW aftrekbaar is van de belasting. Je zal hier zelf achteraan moeten om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt.